BAĞLANTILAR

YAYINLARIMIZ

Akın AK - [2015]
Türk Kamu Yönetiminde Açık Yönetim İlkesi ve Açık Yönetim Ortaklığı
İdarecinin Sesi Dergisi

Uğur KARAGÖZ - [2014]
KAYSİS ve Kamu Sektöründe Bütünleşik İnovasyon Modeli
Başbakanlık İGB

Asu Cihan İPEK, Elvan SÖKELİ - [2014]
Kamu Hizmetlerinde Belge Yönetimi
Başbakanlık İGB

Gamze Hicran ÇETİN - [2014]
Kamuda Bürokrasinin Azaltılması ve İş Süreçleri Analizinde Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminin (HEYS) Önemi
Başbakanlık İGB

Nazmi KÜÇÜKYAĞCI, Mesut BABUR - [2014]
Kamu Kurumlarının Hizmetleriyle İlgili Yönetim Bölgeleri Araştırma Raporu
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Raporları